< Kuulutukset
28.06.2018

Hyväksytty asemakaava, N50 Nikkiläntien asemakaava ja asemakaavan muutos

Kunnanhallitus on päätöksellään 19.6.2018 § 172 hyväksynyt N50 Nikkiläntien asemakaavan ja asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 27. kesäkuuta 2018 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Kunnanhallitus
Sipoossa 28.6.2018


Viimeksi muokattu
28.06.2018