< Kuulutukset
02.08.2018

Vireillä Sipoon kunnan rakennusvalvonnassa, Lidl Suomi Ky

Lidl Suomi Ky hakee maankäyttö- ja rakennuslain 172 §:n mukaista poikkeamispäätöstä ja 125 §:n mukaista rakennuslupaa 2466 k-m²:n suuruisen 1-kerroksisen myymälärakennuksen rakentamiseen sekä autopaikkojen toteuttamiseen koskien kahta kiinteistöä Rönneby RN:o 753-419-4-1806 ja Fästbacka RN:o 753-419-4-1004.

Niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hanke saattaa huomattavasti vaikuttaa, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muistutuksesta tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä).

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 20.8.2018 klo 17.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 SIPOO. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei asiassa määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa lupavalmistelija Vesa Ruponen, vesa.ruponen@sipoo.fi, puh 040 1914 235

 

Asemapiirros

Julkisivukuvat

Pohjapiirros

Peruskarttaote

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta
Sipoossa 2.8.2018


Viimeksi muokattu
23.08.2018