< Kuulutukset
03.01.2019

Lupapäätös, rakennus- ja ympäristövaliokunta, § 136

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 12.12.2018 antanut seuraavan ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen:

§ 136 Rudus Oy, ympäristölupa kallion louhintaan, louheen murskaukseen ja muualta tuotavan kiviaineksen vastaanottoon ja murskaukseen kiinteistöillä 753-403-2-86, 753-403-1-78 ja 753-403-1-29 Boxin kylässä. Ympäristölupa myönnettiin. Lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetty.

Päätös, hakemusasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävillä 4.1.2019-4.2.2018 Sipoon kunnan Infossa Nikkilän kirjastolla (Pohjoinen koulutie 2). Päätös ja valitusosoitus on luettavissa myös osoitteessa www.julkipano.fi sekä www.sipoo.fi > Kunta ja päätöksenteko > Esityslistat, kokoukset ja päätökset > Esityslistat ja pöytäkirjat.

Valitusaika päättyy 4.2.2019.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Saija Ruponen p. 040 1914 250.

Päätöksen antopäivämäärä 4.1.2019

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta
Sipoossa 2.1.2019


Viimeksi muokattu
28.12.2018