< Kuulutukset
03.01.2019

Lupapäätös, rakennus- ja ympäristövaliokunta § 137

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 12.12.2018 antanut seuraavan maa-aineslain mukaisen päätöksen:

§ 137 Rudus Oy, Maa-ainesten otto kiinteistöillä 753-403-2-86, 753-403-1-78 ja 753-403-1-29 Boxin kylässä. Maa-aineslupa myönnettiin. Lupaa aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta ei myönnetty.

Päätös, hakemusasiakirjat ja valitusosoitus ovat nähtävillä 4.1.-4.2.2019 Sipoon kunnan Infossa Nikkilän kirjastolla (Pohjoinen koulutie 2). Päätös ja valitusosoitus on luettavissa myös osoitteessa www.julkipano.fi sekä www.sipoo.fi > Kunta ja päätöksenteko > Esityslistat, kokoukset ja päätökset > Esityslistat ja pöytäkirjat.

 

Valitusaika päättyy 4.2.2019.

Lisätietoja antaa ympäristötarkastaja Saija Ruponen p. 040 1914 250.

Päätöksen antopäivämäärä 4.1.2019

 

Rakennus- ja ympäristövaliokunta
Sipoossa 2.1.2019


Viimeksi muokattu
28.12.2018