< Kuulutukset
11.04.2019

Hyväksytty asemakaava, K9 Söderkullan yritysalueen asemakaavamuutos

Maankäyttöjaosto on päätöksellään 1.4.2019 § 36 hyväksynyt K9 Söderkullan yritysalueen asemakaavamuutoksen. Hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 9. huhtikuuta 2019 alkaen kunnan yleisessä tietoverkossa.

Maankäyttöjaosto

Sipoossa 11. 4.2019


Viimeksi muokattu
08.04.2019