< Kuulutukset
11.06.2019

Vireillä Sipoon kunnan rakennusvalvonnassa - hakija Joensuun Tila

Joensuun Tila hakee toimenpidelupaa tilapäiselle esiintymislavalle viideksi vuodeksi kunnan osoitteeseen Joensuun raitti 59A. Näyttämö/lava,156 m², on tarkoitettu kesäteatterin ja festivaalitapahtumien esiintymislavaksi.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta 11.6. - 25.6.2019 välisenä aikana; muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 25.6.2019 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, rakennusvalvonta, PL 7, 04131 SIPOO. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä lisäksi tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa lupa-arkkitehti Tove Hagman, tove.hagman@sipoo.fi tai puh. 040 660 5148.

Sipoossa 11.6.2019

Rakennusvalvonta


Viimeksi muokattu
10.06.2019