< Kuulutukset
07.11.2019

Katusuunnitelmaehdotuksia nähtäville

Söderkullassa sijaitseva asemakaava-alueen K8B mukainen Pähkinäpolun sekä Nikkilässä sijaitseva Jokilaaksontien katu-suunnitelmaehdotus välillä Pornaistentie – Löydöstie katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, 7.11. – 21.11.2019 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi>Asuminen ja ympäristö>Katu ja viheralueet>Katujen rakentaminen>Nähtävillä olevat katusuunnitelmat.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi.

Tekniikka ja ympäristöosasto

 


Viimeksi muokattu
01.11.2019