< Kuulutukset
30.01.2020

S17C Söderkullan keskustan asemakaava vireille

Kunnan kaavoitusohjelmaan kuuluvan Söderkullan keskustan asemakaavan (S17C) laatiminen käynnistyy. Suunnittelualue sijaitsee Söderkullan keskustassa, Uuden Porvoontien (Mt 170) molemmin puolin. Suunnittelualue on kolmessa osassa. Asemakaavatyön tarkoituksena on tiivistää Söderkullan keskustaa, ja muokata sitä taajamakuvaltaan viihtyisämmäksi pikkukaupunkimaiseksi taajamakeskukseksi. Kaavatyön yhteydessä tullaan tarkastelemaan mahdollisuutta sijoittaa asuinrakentamista Amiraalintien länsipuolelle, sekä autopaikoituksen uudelleensijoittelemista, autopaikkoja vähentämättä. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa kiertoliittymän rakentaminen Söderkullantien ja Uuden Porvoontien risteykseen liikenneturvallisuuden parantamiseksi.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 30.1.2020 – 2.3.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2), sekä Info Söderkullassa (Amiraalintie 2) niiden aukioloaikoina. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 2.3.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on esillä myös yleisötilaisuudessa, jossa suunnittelijat ovat tavattavissa torstaina 6.2.2020 klo 16–19 Söderkullan kirjaston aulassa (Amiraalintie 2). Tilaisuuteen voit saapua vapaasti sinulle sopivaan aikaan klo 16–19 välillä. Tervetuloa!

Lisätietoja antavat kaavoittaja Pieta Kupiainen puh. 050 432 8644 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 30.1.2020


Viimeksi muokattu
23.01.2020