< Kuulutukset
06.02.2020

Katusuunnitelmaehdotuksia nähtäville, Söderkulla

Söderkullassa sijaitsevien asemakaavojen K8B ja K9 mukaiset Tarapotinkaaren ja Tarapotinkujan katusuunnitelmaehdotukset pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, 6.2. – 20.2.2020 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina pääkirjaston infopisteessä sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi>Asuminen ja ympäristö>Katu- ja viheralueet>Katujen rakentaminen>Nähtävillä olevat katusuunnitelmat.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

Tekniikka ja ympäristöosasto


Viimeksi muokattu
31.01.2020