< Kuulutukset
06.02.2020

Ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain mukainen lupapäätös - Vekkox Oy

Kuulutuksen julkaisupäivä

6.2.2020

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta, eli 13.2.2020.

Päätösnumero

§ 8 /29.1.2020, Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunnan päätös

Hakija

Vekkox Oy

Asia

Dno 460/2017

Ympäristölupa ja maa-aineslupa, kalliokiviaineksen otto ja murskaus sekä maa-ainesten hyödyntäminen maisemoinnissa kiinteistöllä 753-402-28-1, Honkala II, Linnanpellon kylä, osoite Borgby skogsväg (entinen Seisepuuntie, Paippinen)

Päätöksen pääasiallinen sisältö

Päätös on kielteinen.

Nähtävilläpito

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 6.2. - 16.3.2020 Sipoon ja Pornaisten kunnan verkkosivuilla.

Päätös on nähtävillä ja luettavissa Sipoon kunnan verkkosivuilla.

wwww.sipoo.fi > Kunta ja päätöksenteko > Esityslistat, kokoukset ja päätökset > Esityslistat ja pöytäkirjat > Rakennus- ja ympäristövaliokunta > pöytäkirja 29.1.2020 > § 8

Muutoksenhaku

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 16.3.2020.

Lisätietoja antaa

Ympäristötarkastaja Anu Juvonen, p. 050 5487596

Sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Sipoon rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
12.05.2020