< Kuulutukset
20.02.2020

AVUSTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYSALALLA TOIMIVILLE ORGANISAATIOILLE 2020

Hakemuksesta on käytävä ilmi toiminnan laatu, kustannukset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Mikäli toiminta käsittää myös muita paikkakuntia, on hakemuksesta erityisesti ilmettävä, missä määrin toiminta tapahtuu Sipoossa.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan sosiaali- ja terveysosastolle, PL 7, 04131 Sipoo.

Hakuaika sosiaali- ja terveystoimintaan 31.3. klo 15:30 asti.

Lisätietoja: Marina Forsström, puh. 050 360 3840

 

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sipoossa 20.2.2020


Viimeksi muokattu
17.02.2020