< Kuulutukset
26.03.2020

Asemakaavojen ehdotukset ja päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmat asetetaan nähtäville

NG 9 Pohjanniityn asemakaava ja asemakaavamuutos, ehdotus ja päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma nähtäville

Suunnittelualue sijaitsee Sipoon Nikkilän kartanon pohjoispuolella noin 2 kilometriä Nikkilän keskustasta pohjoiseen Paippistentien varressa olevan Pohjanmetsäntien päässä. Tavoitteena on mahdollistaa pientalovaltainen alue, jota reunustavat olemassa olevat asemakaavoitetut, omakotivaltaiset alueet sekä viheralueet. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 5,6 ha.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Dennis Söderholm, puh. 040 141 7043, sekä asemakaavapäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

TM 3 Talma Hills loma-asunnot asemakaava, korjattu ehdotus nähtäville

Suunnittelualue sijaitsee Talmassa Pohjois-Sipoossa Lahdenväylän (E 75) itäpuolella noin 8 km Nikkilän taajamasta luoteeseen. Alue rajautuu etelässä Talman golfkentän alueeseen. Asemakaavatyön tarkoituksena on mahdollistaa alueen kehittäminen loma- ja vapaa-ajankäyttöä varten.

Lisätietoja asemakaavatyöstä antaa kaavoituskoordinaattori Suvi Kaski, puh. 040 191 6082, sähköposti: etunimi.sukunimi@sipoo.fi sekä Matti Heikkinen, arkkitehti, A-konsultit, puh. 0400 728284, sähköposti: etunimi.sukunimi@a-konsultit.fi.

Kaava-aineistot ovat MRL:n 65 § ja MRA:n 27 § mukaisesti nähtävillä 26.3.–27.4.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksesta tulee toimittaa kirjallisesti 27.4.2020 klo 16:00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Kunnanhallitus

Sipoossa 26.3.2020


Viimeksi muokattu
19.03.2020