< Kuulutukset
02.04.2020

G 22 Sibbesborgin ja G 27 Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavojen rajausten muutos

Sibbesborgin ja Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaavojen suunnittelualueet sijaitsevat Sipoon kunnan eteläosassa. Kaava-alueiden rajausta on muutettu niin, että Gumbostrand-Västerskogin osayleiskaava-alueeseen on liitetty Ängesholmenin ja Borgarholmenin saaret, Vainuddenin niemi sekä Hitån alue, joka on aiemmin ollut osa Sibbesborgin osayleiskaava-aluetta.

Gumbostrand-Västerskog-Hitån osayleiskaavan vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma päivitetään myöhemmin vuoden 2020 aikana. Kaavojen etenemiseen voi tutustua kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi>asuminen ja ympäristö>kaavoitus>yleiskaava.

Lisätietoja antavat yleiskaavasuunnittelija Niko Mäkinen puh. 040 352 3811, sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Kansallisen ohjeistuksen mukaisesti Sipoon kunta on joutunut peruuttamaan kaikki suunnitellut asukastapahtumat toistaiseksi.

Nähtävillä oleva kaavamateriaali on MRL:n ja MRA:n mukaisesti nähtävillä asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) Infon aukioloaikoina ja kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi>asuminen ja ympäristö>kaavoitus.

Kunta tulee käyttämään nähtävillä olevan kaavaluonnoksen/-ehdotuksen vuorovaikutuksessa harkintansa mukaan erilaisia välineitä kuten videoesittelyjä, webinaareja, etätyöpajoja ja somessa toteutettavia kyselyjä ja työpajojen tulosten arviointeja.

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 2.4.2020


Viimeksi muokattu
26.03.2020