< Kuulutukset
28.05.2020

S17C Söderkullan keskustan asemakaavan suunnittelualueen rajaus tarkentuu

Söderkullan keskustan asemakaavan- ja asemakaavan muutoksen suunnittelualue laajenee, ja siksi osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan uudelleen nähtäville. Suunnittelualueeseen liitetään Söderkulla skolan alue, päivittäistavarakauppojen kiinteistöt, sekä Uuden Porvoontien (Mt 170) tiealuetta. Keskusta-aluetta suunnitellaan kokonaisuutena, jonne on tarkoitus sijoittaa asuin- ja liikerakentamista. Uuden Porvoontien eteläpuolen osalta päivitetään osittain vanhentuneet asemakaavat vastaamaan toteutunutta tilannetta.

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavan lähtökohtia koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävillä 28.5.2020 – 3.7.2020 asiakaspalvelu Info Nikkilässä (Pohjoinen Koulutie 2) kirjaston aukioloaikana. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 3.7.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi, kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi.

Lisätietoja antavat kaavoittaja Pieta Kupiainen puh. 050 432 8644 sekä kaavoituspäällikkö Jarkko Lyytinen puh. 050 409 3957, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

 

Kehitys- ja kaavoituskeskus

Sipoossa 28.5.2020


Viimeksi muokattu
27.05.2020