Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
27.09.2012

Kuulutus yleisötilaisuudesta

Maantien 170 parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Hangelby-Box, Tiesuunnitelma, YLEISÖTILAISUUS
19.09.2012

Kringelmalmin osayleiskaava on lainvoimainen

Sipoon valtuusto on päätöksellään 31.8.2009 § 87 hyväksynyt Kringelmalmin osayleiskaavan.
19.09.2012

NG 6 Nikkilän kartanon alueen Y-tontit, asemakaavan muutosehdotus

Kaavamuutoksella yleisten rakennusten tontit muutetaan erillispientalotonteiksi.
12.09.2012

Myytäviä omakotitontteja Taasjärven asemakaava-alueella

Sipoon kunta myy omakotitalotontteja (AO) Taasjärvi II -asemakaava-alueelta.
12.09.2012

BA 2 Bastukärr II:n työpaikka-alueen asemakaavan ja BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutoksen val-misteluaineisto nähtäville

Valmisteluaineisto on nähtävillä 13.9 – 12.10.2012 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana, Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä pääkirjastossa, Nikkilässä.
05.09.2012

Kunnallisvaalien ehdokasasettelu

Lokakuun 28. päivänä 2012 toimitettavissa kunnallisvaaleissa valitaan Sipoon kunnassa 43 valtuutettua.
05.09.2012

Olkipellettitehtaan ympäristölupahakemus

AWE-Kiinteistöt Oy, aputoiminimeltään Global Pellet Oy, hakee ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 §:n mukaista ympäristölupaa Sipoon kunnan Nikkilässä AWE-nimisellä kiinteistöllä RN:o 6:167 olevalle olkipellettitehtaalle.
05.09.2012

Alueiden talvikunnossapito

Tekniikka- ja ympäristöosasto hakee urakoitsijoita Pohjois-Sipoon katujen ja alueiden talvikunnossapitoon.

Arkisto

2020 (65)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit