Kuulutukset

Valtuusto on 24.2.2020 päättänyt, että vuonna 2020 kunnan kuulutukset ja rekrytointi-ilmoitukset julkaistaan kunnan nettisivuilla. 

Vuonna 2020 Sipoon Sanomat ja Östnyland ovat kunnan virallisia ilmoituslehtiä, joissa julkaistaan sellaiset kuulutukset, jotka lain mukaan on kuulutettava lehdissä. Kuuluttava viranomainen voi tapauskohtaisesti päättää myös kuulutusten ja ilmoitusten julkaisemisesta muissa medioissa.

Muiden toimijoiden kuulutukset löydät täältä.

På svenska

RSS
04.07.2019

Maa-aines ja ympäristölupahakemus

Vekkox Oy hakee lupaa kalliokiviaineksen ottamiselle, kivenlouhinnalle ja murskaukselle.
03.07.2019

Lupapäätös maankaatopaikan ympäristöluvasta

Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on kokouksessaan 19.6.2019 tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen maankaatopaikan ympäristöluvasta.
02.07.2019

Ympäristönvalvontapäällikön päätös ilmoituksista

Kiven murskaus ja louhinta - Suomen Maansiirto Oy ja paalutus - Kymppirakenne Oy

Arkisto

2020 (51)

2019 (76)

2018 (89)

2017 (69)

2016 (63)

2015 (70)

2014 (97)

2013 (88)

2012 (113)

2011 (81)

2010 (78)

2009 (1)

tagit