Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon terveystarkastukset

Peruskoululaiset, lukiolaiset ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijat tapaavat kouluterveydenhoitajan terveystarkastuksessa joka lukuvuosi.

Mitä terveystarkastuksessa tapahtuu? 
  • mitataan esimerkiksi pituus ja paino, tutkitaan näkö ja kuulo
  • keskustellaan hyvinvoinnista - ruokailutottumuksista, liikunnasta, nukkumisesta, opiskelusta ja kaverisuhteista
  • keskustellaan myös ikäkauteen liittyvistä asioista - murrosiästä, tupakasta ja päihteistä, mielen hyvinvoinnista sekä seksuaalisuudesta

Peruskoulun 1., 5. ja 8. luokalla oppilaat kutsutaan yhdessä vanhemman kanssa laajaan terveystarkastukseen. Laajassa terveystarkastuksessa oppilas tapaa terveydenhoitajan lisäksi lääkärin. Tapaamisessa arvioidaan sekä oppilaan että koko perheen hyvinvointia. Ennen laajaa terveystarkastusta oppilas ja vanhemmat täyttävät esitietolomakkeen. 

Lue lisää peruskoulun aikana tehtävistä terveystarkastuksista
Lue lisää toisen asteen koulutuksen aikana tehtävistä terveystarkastuksista

Kutsunnan terveystarkastukset

Kutsuntaikäiset pojat saavat Puolustusvoimilta kutsuntoja koskevan kirjeen sinä vuonna, kun täyttävät 18 vuotta. Kutsuntaikäisten ennakkoterveystarkastukset tehdään pääsääntöisesti oman opiskelupaikan opiskeluterveydenhuollossa. Ilman opiskelupaikkaa ja työtä olevien sipoolaisten ennakkoterveystarkastukset tehdään Sipoon opiskeluterveydenhuollossa. Erityistapauksissa myös muualla kuin Sipoossa opiskelevien nuorten kutsunnan terveystarkastus voidaan tehdä Sipoossa.

Terveystarkastukseen kuuluu käynti terveydenhoitajalla ja lääkärillä. Lääkäriajan saa terveydenhoitajalta.

Kutsunnan terveystarkastuksista vastaavat:

  • terveydenhoitaja Helena Alden-Nieminen, puh. 050 362 5278
  • terveydenhoitaja Satu Pulkkinen, puh. 050 465 1369

Lue lisää varusmiespalveluksesta ja kutsunnoista

på svenska
Sivun lisääjä: 06.11.2018