Syöpäseulonnat

Mammografiatutkimukset sekä kohdunkaulan irtosolunäytteet (PAPA) tehdään joka vuosi määrätyille ikäryhmille


Rintasyöpäseulonnat (mammografia)

Sipoon kunta järjestää valtioneuvoston seulonta-asetuksen (339/2011) mukaisesti rintasyöpäseulontoja 50—69 -vuotiaille naisille 20—26 kuukauden välein. Seulonta on osa ehkäisevää terveydenhuoltoa, ja sillä pyritään löytämään rintasyöpä tai sen esiaste, varhaisessa vaiheessa, jolloin hoidot ovat tehokkaita. Seulontakäynti on maksuton ja vapaaehtoinen.

Suomen Radiologikeskus Oy järjestää Sipoon lakisääteiset mammografiaseulonnat syksyllä 2019 (syys-marraskuu). Seulontaikäryhmien naiset saavat kutsun kotiosoitteeseensa syys-marraskuun aikana. Kutsussa on aikaehdotus ja ohjeet ajan siirtämiseen/perumiseen. Jos sinulla on turvakielto, ei osoitetietojasi voida luovuttaa etkä saa kutsua tutkimuksiin. Ota tässä tapauksessa yhteyttä terveysasemaan (09-2353 6001).

Mammografiavaunu sijaitsee kuvauksien ajan osoitteessa: Nikkilän sosiaali- ja terveysasema, Jussaksentie 14. Vaunu on pysäköity yläpihalle, pääsisäänkäynnin tuntumaan.

Kunnan kustantama tutkimus tarjotaan vuosittain 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66-, ja 68 vuotiaille naisille, alla olevan taulukon mukaisesti. Kustukäytännöt ovat muuttuneet, kts tarkempi info alla.

Muutoksia kutsukäytäntöihin vuonna 2019

Syöpäjärjestöjen poimintarekisteri yhtenäistää mammografiaseulontaan kutsuttavien poimintakäytäntöjä vuonna 2019 siten, että kohdeväestöön kuuluvat naiset saavat kutsun jatkossa saman ikäisinä ja tasavälein koko maassa. Seulontaan poimitaan jatkossa kaikissa kunnissa 50-, 52-, 54-, 56-, 58-, 60-, 62-, 64-, 66-, ja 68 vuotiaat naiset.

Sipoossa on tähän mennessä tehty rintasyöpäseulontoja vuosittain 51-, 53-, 55-, 57-, 59-, 61-, 63-, 65-, 67-, ja 69- vuotiaille naisille. Uudet valtakunnalliset seulontakäytännöt tarkoittavat, että osa seulontaikäisistä naisista Sipoossa saavat kutsut perättäisinä vuosina.

Vuosina 1967, 1965, 1963, 1961, 1959, 1957, 1955, 1953 ja 1951 syntyneet saavat kutsun vuosina 2018 ja 2019.

Vuosina 1966, 1964, 1962, 1960, 1958, 1956, 1954 ja 1952 syntyneet naiset ovat saaneet kutsun seulontaan vuonna 2017 ja saavat seuraavan kutsun joukkotarkastusrekisterin poiminnan mukaan vasta 2020. Kunta tarjoaa näille ikäryhmille, sekä 1968 syntyneille naisille, mahdollisuuden ylimääräiseen mammografiaseulaan vuonna 2019, kutsu lähetetään syys-marraskuun aikana (taulukossa keltaisella)

Sipoon kunta järjestää seulontamammografiatutkimuksia mahdollisen rintasyövän toteamiseksi varhaisessa vaiheessa, jolloin hoitomahdollisuudet ovat hyvät.

Sipoossa lakisääteiset mammografiat järjestää Suomen Radiologikeskus Oy.



 

Kohdunkaulasyövän seulonta (HPV- ja Papa-testi)

Seulontatutkimus on erittäin luotettava tapa todeta syövän mahdolliset esiasteet. Tutkimuksen perusteella hoito voidaan aloittaa niin varhaisessa vaiheessa, ettei syöpää edes ehdi kehittyä. Kohdunkaulasyövän seulontaohjelma uudistuu vuoden 2019 alusta alkaen, kts alla oleva tiedote muutoksista

Sipoon alueella kohdunkaulan syövän seulontanäytteitä otetaan ajanvarauksella Nikkilän terveysaseman laboratoriossa (Jussaksentie 14, Nikkilä). Näytteet tutkitaan HUSLABin akkreditoidussa patologian laboratoriossa.

Vuonna 2019 kutsun saavat vuosina-54,-59,-64,-69,-74,-79,-84,-89 ja-94 syntyneet naiset.

Vuonna 2019 kutsun saaneet voivat käydä tutkimuksessa vuoden 2019 loppuun asti. Tutkimukseen varataan aika netistä www.huslab.fi/ajanvaraus tai ajanvarausnumerosta 09 4718 6800 arkisin klo 7.30–15.30.

Sipoon sosiaali- ja terveyspalvelut pyrkii vaikuttavampaan kohdunkaulasyövän seulontaan HPV-testillä

Kohdunkaulansyövän seulonnan Sipoolaisille tuottaa HUSLAB, joka uudistaa kohdunkaulasyövän seulontaohjelman vuoden 2019 alusta alkaen. Uudessa ohjelmassa pääasiallisena seulontatestinä 30-vuotiaista alkaen on papilloomavirus- (HPV-) testi nykyisen Papa-testin sijaan. HPV-tartunta eli papilloomavirustartunta on kohdunkaulasyövän merkittävin riskitekijä. 25-vuotiaiden ikäryhmässä itsestään paranevien papilloomavirustartuntojen määrä on niin suuri, että heillä seulontatestinä käytetään edelleenkin Papa-testiä.

Tausta. Nykyisellä Papa-testiin perustuvalla väestöpohjaisella seulonnalla on voitu ehkäistä n. 80 % kohdunkaulasyövistä ja niiden aiheuttamista kuolemista, mutta sen vaikuttavuus on saavuttanut huippunsa. Kohdunkaulasyövän ilmaantuvuus on kasvanut seksitapojen muutosten ja tupakoinnin lisääntymisen vuoksi 1990-luvulta alkaen alle 40-vuotiailla naisilla. Ilmaantuvuus heillä on nyt samalla tasolla kuin ennen seulonnan käynnistämistä 1960-luvulla. 

Uudet seulontaikäryhmät. Nykyään syövän ensimmäinen ilmaantuvuuspiikki on 30-35-vuoden iässä seulonnan alkaessa ja ilmaantuvuus nousee taas yli 60-65-vuotiailla seulonnan jo päätyttyä. Viiden vuoden välein tapahtuvaa 30-60-vuotiaiden naisten seulontaa laajennetaan siksi 25- ja 65-vuotiaiden ikäryhmiin kaikissa Uudenmaan kunnissa. Tavoitteena on löytää ne henkilöt, joilla on suurentunut riski kohdunkaulan solumuutoksiin ja estää ennalta syövän kehittyminen. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että seulonnan ulottaminen 65-vuotiaisiin on vaikuttavaa. 25-vuotiaiden liittäminen seulontaohjelmaan vähentää myös tarvetta seulonnan ulkopuoliseen testaukseen, jota tällä hetkellä tehdään nuorten naisten joukossa turhan paljon. 

Uusi testikäytäntö. Useat satunnaistetut tutkimukset osoittavat, että HPV-testiin perustuva seulonta vähentää syöpätapauksia merkittävästi enemmän kuin Papa-testiin perustuva seulonta. HPV-testiin perustuvassa seulonnassa seulottavalta otetaan samalla käynnillä HPV-näyte ja näyte Papa-testiä varten. Jos HPV-testi on negatiivinen, seulottava saa seuraavan kutsun viiden vuoden kuluttua. Papa-näyte tutkitaan vain, jos HPV-testi on positiivinen (n. 8 % seulotuista). Jos Papa-testi on selvästi poikkeava, seulottava ohjataan gynekologian poliklinikalle jatkotutkimuksiin. Muussa tapauksessa hänet testataan uudelleen 13-24 kk kuluttua (esimerkiksi 2018 seulotut saavat kutsun kontrollitestiin vuonna 2020). Papa-testi säilyy toistaiseksi ainoana seulontatestinä 25-29 -vuotiaiden ikäryhmässä. 

Miten seulontaan pääsee? Naiset, jotka kuuluvat seulontavuorossa oleviin ikäryhmiin, saavat entiseen tapaan postitse kutsun näytteenottoon. Kutsussa olevan näytteenottoajan ja –paikan voi tarvittaessa vaihtaa itselleen sopivammaksi kirjeen ohjeiden mukaan, ja käytettävissä on suuri määrä HUSLABin toimipisteitä koko Uudenmaan alueella. Jatkossa lähetetään seulontasuositusten mukaisesti myös muistutuskutsu kaikille seulontaan ensikutsun jälkeen osallistumattomille. Suunnitelmana on, että jatkossa tultaisiin tarjoamaan myös kotona tapahtuvan HPV-omanäytteenoton mahdollisuus niille, jotka eivät syystä tai toisesta ole osallistuneet laboratoriossa tapahtuvaan näytteenottoon muistutuskutsun jälkeenkään. Tätä toimintamallia pilotoidaan parhaillaan Helsingissä. Ammattilaisen ottama näyte on kuitenkin paras vaihtoehto, ja se säilyy siis ensisijaisena seulontamenetelmänä. 

HPV-rokotetut. HPV-rokotteen saaneiden ikäryhmät tulevat pian seulontaikään. Heidänkin on syytä osallistua seulontoihin, sillä rokotteet estävät vain osan HPV-tartunnoista. HPV-tartuntojen vähentyessä vain HPV-testi on riittävän herkkä seulontatestiksi.

HPV-seulonta muissa maissa. HPV-testiin perustuvaan seulontaan ovat siirtyneet tai juuri siirtymässä Ruotsi, Norja, Tanska, Alankomaat, Pohjois-Italia sekä Iso-Britannia. Monet muut EU-maat valmistelevat asiaa. Suomessa Tampereen ja Turun alueet käyttävät jo seulonnassa HPV-testiä.

Uudistuksella tavoiteltavat hyödyt. Herkemmän seulontatestin käyttö, kahden ikäryhmän lisääminen, niissä kunnissa, joissa on tähän asti kutsuttu vain lakisääteiset ikäryhmät sekä kutsukäytäntöjen muuttaminen suositusten mukaiseksi lisäävät osallistuvuutta seulontaan, vähentävät syöpäilmaantuvuutta ja lisäävät näin seulonnan vaikuttavuutta. Tämän vuoksi nämä käytännöt halutaan ottaa käyttöön kaikissa kunnissa, joissa HUSLAB tuottaa seulonnan.

På svenska

Viimeksi muokattu 30.09.2019