< Ajankohtaista
19.05.2020

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavatyössä säilytetään ulkoilureitit

Alkavassa Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavatyössä huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta Nikkilässä. Kaavatyössä tavoitteena on, että ulkoilureittejä tulee jatkossakin olemaan alueella vähintään yhtä paljon kuin nytkin.

−Reitit tulevat osittain muuttumaan ja joillakin reiteillä nykyinen avoin peltomaisema muuttuu puistomaisemaksi, mutta ulkoilureittien määrä säilyy tulevaisuudessakin. Samoin alueella oleva frisbeegolfrata tulee olemaan siellä jatkossa, mutta joidenkin korien paikkaa saatetaan joutua muuttamaan. Myös hiihtolatuyhteys Lukkarin koululta Norrskogenin virkistysmetsään säilyy, kertoo kaavoittaja Dennis Söderholm.

Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavan laadinnan lähtökohdat ja vuorovaikutussuunnitelma julkaistiin huhtikuun lopussa. Niihin voi tutustua kunnan verkkosivuilla osoitteessa: www.sipoo.fi/ng8. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on myös nähtävillä SipooInfo Nikkilässä (Pohjoinen koulutie 2) 1.6.2020 saakka.

Mielipiteitä kaavan suunnittelun lähtökohtiin ja suunnitteluperiaatteisiin voi toimittaa kirjallisesti 1.6.2020 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi (kirjekuoreen tai sähköpostin otsikkoon kaavahankkeen nimi).

”Alueesta ei ole tulossa betonilähiötä”

Kaavan suunnitteluperiaatteet ovat herättäneet paljon huomiota ja samaan aikaan on valitettavasti ollut liikkeellä vanhentuneita ja siten virheellisiä suunnitelmia, joita on jo muutettu aiemmin kuntalaisilta saatujen palautteiden perusteella. Aiemmasta suunnitelmasta poiketen uusissa suunnitelmissa on erimerkiksi tunnistettu paremmin Norrskogenin virkistysmetsän tärkeys ja suurin osa siitä tulee säilymään virkistyskäytössä.

−On tärkeää huomata, että rakentaminen ei tule täyttämään koko suunnittelualuetta laidasta laitaan, vaan kaava-alueet sisältävät aina puistoja ja puistometsää noin 30-50 prosenttia suunnittelualueen pinta-alasta. Puistojen ja puistometsän osuus tarkentuu vielä, kun suunnittelu etenee. Alueelle ei olla suunnittelemassa betonilähiötä. Rakennettavasta alueesta huomattava osa suunnitellaan pientaloille, Söderholm kertoo.

Suunnitelmissa huomioidaan myös kulttuurimiljöö Nikkilän kartanon ympäristössä siten, että kartanon lähistölle suunniteltavassa rakentaminen istuu kartanomiljööseen esimerkiksi kokonsa ja korkeutensa kautta.

Seuraavaksi laaditaan kaavaluonnos

Kaavaluonnoksen laatiminen alueelle alkaa nyt ja luonnos julkaistaan syksyllä. Luonnoksen julkaisun jälkeen kuntalaisille tullaan järjestämään useita vuorovaikutustilaisuuksia, joissa saa lisää tietoa luonnoksesta ja voi jättää mielipiteensä luonnoksesta.

Kaavoittajat ovat jo nyt hyödyntäneet vuosina 2008 ja 2014 kerättyä palautetta silloisista suunnitelmista. Nyt toukokuussa tulleet palautteet ovat vahvistaneet sen, että myös aiemmat palautteet ovat edelleen ajankohtaisia. Palautteita kuntalaisilta on tullut niin alueen rakentamisen puolesta kuin sitä vastaan. Kaavoittajat hyödyntävät kaikkia jätettyjä palautteita ja mielipiteitä kaavaluonnoksen laatimisessa.

Alueen kaavoittamisen taustalla on kunnan strateginen tavoite avata henkilöjunaliikenne Nikkilän ja Keravan väliselle rataosuudelle. Nikkilän kartanon keskuksen alue sijaitsee aseman läheisyydessä ja tiedetään, että junaliikennettä hyödyntävät eniten ne, jotka asuvat kävelymatkan päässä asemalta. Kaavatyöllä luodaan edellytykset Nikkilän taajamakeskuksen laajentumiselle olemassa olevan radan pohjoispuolelle ja samalla henkilöjunaliikenteen avaamiselle Kerava–Nikkilä‐rataosuudella.

Linkit:
Tietoa NG 8 Nikkilän kartanon keskuksen asemakaavatyöstä sipoo.fi:ssä: www.sipoo.fi/ng8

Kuvassa alustavaa ideointia alueen tulevasta luonteesta.Viimeksi muokattu
19.05.2020