< Kuulutukset
03.02.2011

Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteet

Kuulutus 

Sipoon kunnanhallitus hyväksyi 9.11.2010 Majvikin ja Granön suunnitteluperiaatteet ohjaamaan alueiden suunnittelua Östersundomin yhteisen yleiskaavan osana.

Suunnitteluperiaatteista kerätään mielipiteitä Östersundomin yhteisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon alusta 3.2.2011 aina yleiskaavaluonnoksen nähtävilläolon päättymiseen saakka.

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luonnos tulee nähtäville myöhemmin keväällä 2011.

Mahdolliset mielipiteet huomioidaan kaavaluonnoksen valmistelussa kaavaehdotuksen pohjaksi. Kaavaluonnos hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi ennen kaavaehdotuksen laatimista vähintään kunnanhallitustasolla.

Suunnitteluperiaatteet ovat nähtävillä Kuntalan I kerroksen asiakaspalvelupisteessä, Iso Kylätie 18, Nikkilä ja Söderkullan kirjaston aulassa, Amiraalintie 2 sekä koko kaavaprosessin ajan kunnan verkkosivuilla www.sipoo.fi

Mahdolliset mielipiteet suunnitteluperiaatteista tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.Lisätietoja antaa aluekehitysarkkitehti Sirkku Huisko, puh. 09 2353 6702, sirkku.huisko(at)sipoo.fi

Sipoossa 3.2.2011

Kehitys- ja kaavoituskeskus


Viimeksi muokattu
01.01.1970