< Kuulutukset
02.02.2011

Kilpilahden teollisuusalueen ulkoisen pelastussuunnitelman kuulemistilaisuus

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos valmistelee Kilpilahden teollisuusalueen ulkoista pelastussuunnitelmaa.

Suunnitelma on laadittava sisäasianministeriön antaman asetuksen 541/2008 mukaisesti kaikille niille tuotantolaitoksille, joilla on laajamittaista kemikaalien teollista käsittelyä ja varastointia sekä velvollisuus laatia turvallisuusselvitys.

Kilpilahden teollisuusalueella tällaisia toiminnanharjoittajia ovat:

- Oy Aga Ab

- Borealis Polymers Oy

- Oy Innogas Ab

- Neste Oil Oyj

- StyroChem Finland Oy

- VR Transpoint

Samalla teollisuusalueella sijaitseville toiminnanharjoittajille voidaan laatia yhteinen ulkoinen pelastussuunnitelma. Edellä mainittujen toiminnanharjoittajien lisäksi yhteiseen Kilpilahden ulkoiseen pelastussuunnitelmaan on sisällytetty Gasum Oy ja MI Finland Oy.

Pelastussuunnitelman laadintaan liittyvä väestön kuulemistilaisuus järjestetään Porvoon pelastusasemalla osoitteessa: Ruiskumestarinkatu 2, 01600 Porvoo, maanantaina
7.2.2011 klo 18.00 – 20.00.

Kuulemistilaisuudessa väestöllä on mahdollisuus esittää pelastussuunnitelmaan liittyviä kysymyksiä niin pelastuslaitoksen kuin toiminnanharjoittajien edustajille. Heidän lisäkseen tilaisuuteen osallistuu Porvoon kaupungin ympäristösuojelun edustaja.

Pelastussuunnitelma on nähtävillä 7.-22.2.2011 Porvoon pelastusasemalla osoitteessa: Ruiskumestarinkatu 2, 01600 Porvoo. Pelastussuunnitelmasta voi esittää kannanottoja kirjallisesti edellä mainittuna aikavälillä. Kannanotot tulee lähettää osoitteeseen: Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, Paloinsinööri Jorma Kuikka, Jussaksentie 15, 04130 SIPOO.

Lisätietoja pelastussuunnitelmasta antaa: Paloinsinööri Jorma Kuikka puh. 040 843 7570 tai sähköposti: jorma.kuikka@porvoo.fi

Olavi Liljemark

Pelastusjohtaja

JAKELU Internet-sivut: http://www.iupl.fi/

http://www.porvoo.fi/

http://www.sipoo.fi/

http://www.kilpilahti.fi/


Viimeksi muokattu
01.01.1970