< Kuulutukset
10.02.2011

Avustukset 2011

 Seuraavia toimintamuotoja kohdissa A, B, C, D ja E koskevat avustushakemukset tulee toimittaa tiistaina 15.3.2011 klo 15.30 mennessä: 

A)                  AVUSTUKSET URHEILUTOIMINTAAN                      
Kunnassa toimivat seurat ja järjestöt voivat kirjallisesti hakea urheilutoimintaansa seuraavia avustuksia vapaa-ajanjaostolta:
                      
a) yleisavustus
                      

kohdeavustukset:                            
b)            kuntoliikuntaan
                            
c)            säännölliseen alle 18-vuotiaille junioreille tarkoitettuun 
ohjaustoimintaan                            
d)            toimitsija-, valmentaja- ja ohjaajakoulutukseen
                            
e)            liikuntapaikkojen kunnossapitoon
                            
f)            suunnistuskarttatyöhön
                            
g)            liikuntapaikkojen- ja alueiden vuokriin
                            
h)            liikuntapaikkojen rakentamiseen
                            
i)           arvokisojen järjestämiseen
                      

B)                  AVUSTUKSET NUORISOTOIMINTAAN                      
Paikalliset nuorisoyhdistykset ja nuorisoryhmät voivat hakea toiminta-avustusta sekä kohdeavustusta järjestämäänsä toimintaan. Avustusmuodot ovat seuraavat:
                             
a)            yleisavustus
                            
b)            kiinteistöavustus
                            
c)            koulutusavustus
                            
d)            leiri- ja retkitoiminta-avustus
                            
e)            kohdeavustus.
                     

C)                  AVUSTUKSET YSTÄVYYSKUNTATOIMINTAAN                      
Paikalliset rekisteröidyt yhdistykset,  ensisijaisesti kulttuuri-, nuoriso- ja urheiluseurat, voivat hakea avustusta ystävyyskuntatoimintaan.
   

D)                  AVUSTUKSET CARIN HELLBERGIN RAHASTOSTA                      
Avustusta virkistystoimintaan ja opintoihin voivat hakea Sipoon kunnasta kotoisin olevat vammaiset. Vapaamuotoiset hakemukset perusteluineen osoitetaan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle.
 

E)                  AVUSTUKSET SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLTOTOIMINTAAN                      
Hakemukset osoitetaan sosiaali- ja terveysosastolle.
  E-kohdan hakemuksesta on käytävä ilmi toiminnan laatu, kustannukset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen. Mikäli toiminta käsittää myös muita paikkakuntia, on hakemuksesta erityisesti ilmettävä, missä määrin toiminta tapahtuu Sipoossa.      

Seuraavia toimintamuotoja koskevat avustushakemukset tulee toimittaa torstaina 31.3.2011 klo 15.30 mennessä:                                             

F)                  AVUSTUKSET KULTTUURITOIMINTAAN KOHDEAVUSTUS

Avustusta voivat hakea yhdistykset ja ryhmät sekä harkinnan mukaan myös yksityiset henkilöt, jotka harjoittavat kulttuuritoimintaa Sipoossa.  Avustusta myönnetään aina tiettyyn kohteeseen, esim. kulttuuritilaisuuden tai koulutuksen järjestämiseen, julkaisu- tai perinnekeruutoimintaan, esiintymismatkoihin yms.Avustusta voidaan myöntää myös matkailua edistävään tarkoitukseen, mikäli toiminta tapahtuu kunnan alueella tai muuten edistää Sipoon kunnan matkailutoimintaa.Avustusta ei myönnetä yhdistyksen/ryhmän yleisiin menoihin kuten jäsentiedotteisiin, toimistokuluihin tai omiin tapaamisiin. Avustusta ei myöskään myönnetä retkiin muille paikkakunnille, jollei ole kyseessä esiintymis- tai opintomatka.Huom! Yleisavustusta ei myönnetä.                      

A, B, C ja F kohtien kirjalliset hakemukset on toimitettava vapaa-ajanjaostolle.   

A-, B- ja C kohtien hakemuksia varten on vahvistetut lomakkeet. Lomakkeet löytyvät Sipoon kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.sipoo.fi/fi/palvelut/liikunta  ja www.sipoo.fi/fi/palvelut/nuorisotoiminta tai Liikunta- ja nuorisopalvelujen kansliasta. Mikäli yhdistys anoo useita eri avustuksia (A, B, tai  C), on jokaista kohtaa varten tehtävä erillinen hakemus liitteineen. F kohdan hakemukset löytyvät Sipoon kunnan kotisivuilta osoitteesta: www.sipoo.fi/fi/palvelut/kulttuuri tai Pääkirjastosta ja Söderkullan kirjastosta. D- ja E-kohdan hakemuksia varten ei ole valmista lomaketta. Jos kunta on myöntänyt avustusta yleishyödylliselle järjestölle tai muulle yhteisölle, on avustusta saaneen järjestön tai yhteisön kunnan taloussäännön mukaan varainhoitovuoden lopussa annettava tilitys avustuksen käytöstä. Vuonna 2010 avustusta saaneiden järjestöjen tai yhteisöjen on annettava mainittu tilitys avustushakemuksensa yhteydessä. Avustusta myönnettäessä on kunnan tilintarkastajalla oltava mahdollisuus tarkastaa avustusta hakevan yhteisön hallinto ja tilit. 

Kaikki hakemusasiakirjat voidaan lähettää osoitteeseen PL 7, 04131 SIPOO tai jättää kunnan palvelutiskille Kuntalaan. 

Tiedustelut:A  ja C           liikuntatoimenjohtaja Tom Sundbäck, puh. 09 2353 7010
B                                  nuorisosihteeri Mia Liljeberg, puh. 09 2353 7050
D ja E                            sosiaali- ja terveysjohtaja Leena Kokko, puh. 09 2353 6500
F                                  kulttuurijohtaja Anne Laitinen, puh. 09 2353 7020    

Kunnanhallitus

Sipoossa 10.2.2011 


Viimeksi muokattu
01.01.1970