< Kuulutukset
17.02.2011

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä 17.2. -3.3.2011

Asemakaavaehdotuksia nähtävillä

Taasjärvi II asemakaavaehdotus, Storörenin länsirannan asemakaavan muutosehdotus sekä päivitetyt osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat julkisesti nähtävillä 21.2–23.3.2011. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista on toimitettava Sipoon kunnanhallitukselle osoitteeseen PL 7, 04131 SIPOO 23.3.2011 mennessä.Karjuhaantien YL-korttelin asemakaavan muutosehdotus on julkisesti nähtävillä 21.2-3.3.2011. Mahdolliset muistutukset kaavaehdotuksista on toimitettava kirjallisena Sipoon kunnanhallitukselle osoitteeseen PL 7, 04131 SIPOO 3.3.2011 mennessä.
Asemakaavaehdotukset ovat nähtävillä
Nikkilässä Kuntalan 1. kerroksessa, Iso Kylätie 18, sekä Söderkullan kirjaston aulassa. Kaava-aineistoon voi tutustua myös kunnan kotisivuilla
www.sipoo.fi.


T 4 Taasjärvi II:n asemakaavan ehdotus
Asemakaava koskee osaa Taasjärven pohjoispuolella olevasta Tasbyn kiinteistöstä 419-4-1445 sekä osaa kiinteistöstä 419-4-1604. Asemakaavalla muodostuu korttelit 550 - 563 sekä katu-, pysäköinti-, puisto- ja virkistysaluetta.
Lisätietoja asemakaavaehdotuksesta antavat kaavoittaja Jarkko Lyytinen, puh. 09 2353 6724, ja maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, s-postiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi 

B 15 Storörenin länsirannan asemakaavan muutosehdotus
Asemakaavan muutos koskee Lillörintien länsipuolista erillispientalojen korttelialuetta (AO-4, kortteli 255) sekä osaa vesialueesta.
Lisätietoja asemakaavan muutosehdotuksesta antavat kaavoittaja Suvi Siivola, puh. 09 2353 6721, ja maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, s-postiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.
 

S18 Karjuhaantien YL-korttelin asemakaavan muutosehdotus.
Asemakaavan muutos koskee julkisten lähipalvelujen YL-korttelialuetta korttelissa 006 Söderkullassa.
Asemakaavan muutoksella YL-korttelialue muuttuu erillispientalojen korttelialueeksi AO muodostaen tontit 9 ja 10.
Lisätietoja kaavaehdotuksesta antavat maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, tai suunnittelija Birgitta Smeds, puh 09 2353 6725, sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@sipoo.fi. 

Kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
01.01.1970