< Kuulutukset
17.03.2011

Talman osayleiskaavatyö vireille

Talman alueella käynnistyy oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laadinta.

Osayleiskaavoitus on yksi keskeisistä Sipoon kasvustrategian toteuttamiseen tähtäävistä suunnitteluhankkeista.

Osayleiskaavalla on tarkoitus tarkentaa Sipoon yleiskaava 2025:n maankäytöllisiä linjauksia.
Tavoitteena on mahdollistaa alueen kehittyminen raideliikenteeseen tukeutuvaksi, toiminnoiltaan monipuoliseksi noin 7 000 asukkaan taajamakeskukseksi.
 

Kaavatyön lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä osayleiskaavatyötä ohjaavat kunnanhallituksen 15.2.2011 hyväksymät suunnittelutavoitteet ovat nähtävinä 21.3. ja 21.4.2011 välisenä aikana Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (viraston aukioloaikana), Iso Kylätie 18, Nikkilä sekä Talmukassa, Talmankaari 50, Talma.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sekä suunnittelutavoitteisiin voi tutustua lisäksi koko kaavaprosessin ajan kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus/yleiskaavat/talman_osa-
yleiskaava.
 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä suunnittelutavoitteista tulee jättää viimeistään 21.4.2011 osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO. 

Lisätietoja: www.sipoo.fi, kaavoittaja Suvi Siivola, puh. 09 2353 6721, ja aluekehitysarkkitehti Sirkku Huisko, puh. 09 2353 6702, s-postiosoitteet etunimi.sukunimi@sipoo.fi.  

Sipoossa 17.3.2011  

Kehitys- ja kaavoituskeskus


Viimeksi muokattu
01.01.1970