< Kuulutukset
07.07.2011

Voimaan tulleita asemakaavoja (Storören)

Valtuusto on päätöksellään 9.5.2011 57 §. hyväksynyt B 14 Storörenin asemakaavan muutoksen. Kunnanhallitus
on päätöksellään 24.5.2011 179 §. hyväksynyt B 15 Storörenin länsirannan asemakaavan muutoksen.
Päätökset ovat saaneet lainvoiman. Kaavat tulevat voimaan tällä kuulutuksella.

Sipoossa 7.7.2011
Kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
01.01.1970