< Kuulutukset
06.10.2011

NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos Nikkilässä

Vireille tulevia asemakaavoja ja asemakaavan muutos Sipoon kuntaan laaditaan seuraavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset, jotka perustuvat kunnanhallituksen 9.11.2010 hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2011 - 2014: 

NG 5 Kartanonrinteen asemakaava ja asemakaavan muutos Nikkilässä 

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2011 - 2014 kuuluvan Kartano III -alueen (N 44) asemakaavoitus aloitetaan NG 5 Kartanonrinteen asemakaavalla. Alueelle suunnitellaan pientalovaltainen asuinalue arviolta noin 450 asukkaalle sekä siihen liittyvät viheralueet ja liikenneyhteydet. Alue sijaitsee Nikkilän pohjoisosassa Paippistentien varressa nykyisen pientaloalueen pohjoispuolella.

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään avoin työpaja 25.10.2011 klo 17 - 19 Nikkilän kirjaston Topelius-salissa (os. Pohjoinen Koulutie 2).

Työpajassa esitellään suunnittelun lähtökohtia ja keskustellaan ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista. Tilaisuuden järjestelyjen vuoksi pyydämme ilmoittautumaan etukäteen kaavoittajalle. Tervetuloa!

Lisätietoja Kartanonrinteen asemakaavatyöstä antavat kaavoittaja Pilvi Nummi-Sund, puh. 09 2353 6728 ja maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi. 

Asemakaavatyöt on käynnistetty laatimalla kaavojen lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävänä 6.10. - 4.11.2011 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (os. Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Nikkilän ja Söderkullan kirjastoissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat koko suunnittelutyön ajan.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.


Viimeksi muokattu
30.11.2011