< Kuulutukset
06.10.2011

T 5 Taasjärvi III asemakaava Söderkullassa

Vireille tulevia asemakaavoja ja asemakaavan muutos Sipoon kuntaan laaditaan seuraavat asemakaavat ja asemakaavamuutokset, jotka perustuvat kunnanhallituksen 9.11.2010 hyväksymään kaavoitusohjelmaan 2011 - 2014: 

T 5 Taasjärvi III asemakaava Söderkullassa

Taasjärven pohjoisosan kaavoitusta jatketaan T 5 Taasjärvi III:n asemakaavalla. Alue rajautuu Taasjärvi II:n kaava-alueen ja olemassa olevan huvila-asutuksen välissä sijaitseville Sipoon kunnan kiinteistöille. Alueelle suunnitellaan pientalovaltainen asuinalue arviolta noin 250 asukkaalle sekä siihen liittyvät viheralueet ja liikenneyhteydet.

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään asukastilaisuus 17.10.2011 klo 17 - 19 Söderkullan kirjaston kokoushuoneessa (os. Amiraalintie 2).

Tilaisuudessa kerätään tietoa ja mielipiteitä alueesta sekä esitellään selvitysaineistoa ja alustavia luonnostelmia keskustelun pohjaksi. Tervetuloa!

Lisätietoja Taasjärvi III:n asemakaavatyöstä antavat kaavoittaja Jarkko Lyytinen, puh. 09 2353 6724 ja maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@sipoo.fi.

Asemakaavatyöt on käynnistetty laatimalla kaavojen lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat nähtävänä 6.10. - 4.11.2011 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä viraston aukioloaikana (os. Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Nikkilän ja Söderkullan kirjastoissa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat koko suunnittelutyön ajan.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.


Viimeksi muokattu
01.01.1970