< Kuulutukset
20.10.2011

Hyväksytty osayleiskaava

Oikaisukehotuksen johdosta Sipoon valtuusto on päätöksellään 3.10.2011 § 86 hyväksynyt Boxin kylätaajaman osayleiskaavan uudelleen.

Kaavaselostukseen on liitetty Natura-arvio sekä Uudenmaan ELY-keskuksen Natura-arviota koskeva lausunto. Muilta osin kaavaa ei ole muutettu.

Osayleiskaavan hyväksymispäätöstä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 10.10.2011 alkaen Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
01.01.1970