< Kuulutukset
15.12.2011

BA 2 Bastukärr II:n työpaikka-alueen asemakaava vireille / BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutos vireille

Asemakaavatyöt on käynnistetty laatimalla kaavojen lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat viraston aukioloaikana nähtävinä 15.12.2011-16.1.2012. Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään avoin työpaja 4.1.2012 klo 17-19 VPK:n talossa Talmukassa

Kunnan kaavoitusohjelmaan 2012-2015 sisältyvien BA 2 Bastukärr II:n työpaikka-alueen asemakaavan ja BA 3 Bastukärrin työpaikka-alueen asemakaavan muutoksen laadinta aloitetaan. Bastukärr II:n alueelle suunnitellaan Bastukärrin logistiikka-alueen laajennus sekä tieyhteys Jokivarrentielle. Bastu-kärrin työpaikka-alueen asemakaavamuutoksessa muutetaan lainvoimaista asemakaavaa nykytilan-teessa helpommin toteutettavaksi. Kummankin kaavahankkeen alueet sijaitsevat Keravan rajalla Ke-ravantien eteläpuolella.

Asemakaavatyöt on käynnistetty laatimalla kaavojen lähtökohtia ja osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyä koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat, jotka ovat viraston aukioloaikana nähtävinä 15.12.2011-16.1.2012 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (os. Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä pääkirjastossa, Nikkilässä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan voi koko suunnittelutyön ajan tutustua myös kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.sipoo.fi/asemakaavat.

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Alueen kaavoituksesta kiinnostuneille järjestetään avoin työpaja 4.1.2012 klo 17-19 VPK:n talossa Talmukassa (os. Talmankaari 50). Työpajassa esitellään suunnittelun lähtökohtia ja keskustellaan ryhmissä alueesta ja suunnittelun tavoitteista. Kaikki ovat tervetulleita tilaisuuteen, mutta järjestelyjen vuoksi toivoisimme, että ilmoittaudutte etukäteen kaavoittajalle. Tervetuloa!

Lisätietoja Bastukärrin asemakaavatöistä antavat kaavoittaja Jarkko Lyytinen, puh. 09 2353 6724, ja maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720, tai sähköpostiosoite: etuni-mi.sukunimi@sipoo.fi.


Sipoossa 15.12.2011


Kehitys- ja kaavoituskeskus


Viimeksi muokattu
15.12.2011