< Kuulutukset
13.02.2014

Vireillä Sipoon Rakennusvalvonnassa

Talma Invest Oy hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista maisematyölupaa hulevesialtaan rakentamiselle Sipoon kunnan Martinkylässä sijaitseville kiinteistöille Sandbacka, RN:o 3:145 ja Granhagen, RN:o 3:103.

Rakennuspaikan osoite on Talmantie 341. Toimenpidealueen pinta-ala on n.5200 m².

Tarkoituksena on tasata laskettelurinteen sulamisvesistä aiheutuvia tulvia ja samalla varastoida vettä esim. vesijohtoverkon toimintahäiriöiden varalta.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta.

Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat yleisesti nähtävillä virka-aikana Kuntalan Infossa (Iso Kylätie 18, Nikkilä) 14. - 26.2.2014.

Mahdolliset kirjalliset huomautukset tulee jättää 28.2.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta / Mikael Sundström, PL 7, 04131 SIPOO.

Huomautuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.

Asia voidaan ratkaista, vaikka huomautuksia tai mielipiteitä ei määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa rakennustarkastaja Mikael Sundström, puh. 09 2353 6825.

Sipoossa 13.2.2014

Rakennusvalvonta


Viimeksi muokattu
07.02.2014