< Kuulutukset
20.02.2014

Voimaan tullut osayleiskaava

Sipoon valtuusto on päätöksellään 13.6.2011 § 73 hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan.

Sipoon valtuusto on päätöksellään 13.6.2011 § 73 hyväksynyt Saariston ja rannikon osayleiskaavan.

Korkein hallinto-oikeus on 12.2.2014 hylännyt päätöksestä tehdyt valitukset.

Saariston ja rannikon osayleiskaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Kunnanhallitus

Sipoossa 20.2.2014


Viimeksi muokattu
14.02.2014