< Kuulutukset
13.03.2014

Vireillä Sipoon kunnan Rakennusvalvonnassa

Kiinteistö OY Sipoon PT-logistiikkakeskus ja Sipoon kunta hakevat maankäyttö- ja rakennuslain 131 §:n mukaisia rakennuslupia Sipoon kunnan Martinkylään Bastukärrin asemakaava-alueen kortteliin 700, logistiikkakeskusta palveleville rakennuksille. Logistiikkakeskuksessa varastoidaan ja kerätään SOK:n päivittäistavaroita.

Tässä kuulutuksessa on kyse seuraavista rakennushankkeista:

Logistiikkakeskuksen rakennushankkeen 3. ja 4. vaiheesta, jossa haetaan lupaa rakentaa 62 050 m²:n suuruinen rakennuksen osa.

Porttirakennus, jossa haetaan lupaa rakentaa kerrosalaa 79 m2.

Yhdyssilta, joka sijoittuu logistiikkakeskuksen ja aputoimirakennuksen välille, kerrosalaa 261m2.

Porttirakennuksen katoksen laajennus 189m2 rakennusalaa ja niihin liittyvät maisemointityöt.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta (maankäyttö- ja rakennusasetus 65 §). Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) 13.3. – 27.3.2014

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa 28.3.2014 klo 14.00 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 SIPOO. Muistutuksesta ja mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi. Asia voidaan ratkaista, vaikka muistutuksia tai mielipiteitä ei asiassa määräajassa jätetä.

Lisätietoja antaa vt. rakennusvalvontapäällikkö Vesa Ruponen 09 2353 6840.

Sipoossa 13.3.2014

 Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
07.03.2014