< Kuulutukset
31.10.2014

Kuulutus vesilain mukaisesta päätöksestä

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 30.10.2014 antamallaan päätöksellään hylännyt Sibbe vesihuolto-osuuskunnan lupahakemuksen.

Viimeksi muokattu
31.10.2014