< Kuulutukset
17.11.2014

Kuulutus vesilain mukaisesta lupahakemuksesta

Kitö Vattenandelslag -Kitön Vesiosuuskunta hakee lupaa vesijohdon, paineviemärin ja valokaapelin rakentamiseksi Kitön ympäristön merialueelle.

Viimeksi muokattu
17.11.2014