< Kuulutukset
30.04.2015

Katusuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelmaehdotus vireillä olevan asemakaava-alueen N40 Sipoon Jokilaakson katujen rakentamiseksi pidetään maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 30.4. – 15.5.2015 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköisesti osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi

Tekninen valiokunta

Sipoossa 30.huhtikuua 2015


Viimeksi muokattu
28.04.2015