< Kuulutukset
25.06.2015

Hyväksyttyjä asemakaavoja ja osayleiskaava

Valtuusto on päätöksillään 15.6.2015 § 35, § 36 ja § 37 hyväksynyt Pähkinälehdon laajennuksen osan A asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava T 7 A), Kalliomäen asemakaavamuutoksen (kaava T 8) sekä ELY-keskuksen oikaisukehotuksen mukaisesti oikaistun Talman osayleiskaavan (kaava G 21)

Pähkinälehto

Kalliomäki

Talma

Hyväksymispäätöksiä koskeva pöytäkirja on nähtävänä 23.6.2015 alkaen Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä

Sipoossa 25. kesäkuuta 2015

Valtuusto


Viimeksi muokattu
22.06.2015