< Kuulutukset
08.08.2015

Ympäristölupahakemus betonijätteen hyödyntämiseksi

Kim Wickström hakee ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaista lupaa betonijätteen hyödyntämiselle metsä- ja peltoteiden rakenteissa Sipoon Linnanpellossa.

Seuraava ympäristölupahakemus on vireillä Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunnassa:

Toiminta tapahtuu kiinteistöillä 753-402-2-66, 753-402-2-69 ja 753-402-11-30.

Hakemuksen mukaan hyödynnettävän betonijätemurskeen määrä on 7 200 m3 eli noin 16 000 tn. Betonimursketta sijoitetaan yhteensä 2 kilometrin matkalle, siten että 1 kilometrin matkalle kiinteistöillä 753-402-2-66 ja 753-402-2-69 ja 1 kilometrin matkalle kiinteistöllä 753-402-11-30.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon kunnan Infossa Kuntalassa 6.8.–7.9.2015 välisenä aikana.

Kuntalan Info (Iso Kylätie 18, Nikkilä) on auki ma-ke klo 8.00–15.30, to klo 8.00–17.00 (arkipyhää edeltävä työpäivä klo 8-14) ja pe klo 8.00–14.00.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 Sipoo, tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@sipoo.fi viimeistään 7.9.2015.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Saija Ruponen p. 09 2353 6852.

Sipoossa 5.8.2015

Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
08.08.2015