< Kuulutukset
13.08.2015

Katusuunnitelmaehdotus

Katusuunnitelmaehdotus asemakaava-alueen T 7A Pähkinälehdon laajennus, osa A:n liittymien rakentamiseksi Uudelle Povoontielle (mt 170) pidetään maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 13. – 27.8.2015 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina.

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO.

Sipoossa 13.8.2015

Tekninen valiokunta


Viimeksi muokattu
12.08.2015