< Kuulutukset
13.08.2015

Voimaan tulleet asemakaavat

Valtuusto on päätöksillään 15.6.2015 § 36 ja § 37 hyväksynyt Pähkinälehdon laajennuksen asemakaavan ja asemakaavan muutoksen (kaava T 7A) sekä Kalliomäen asemakaavan muutoksen (kaava T 8). Kunnanhallitus on päätöksellään 2.6.2015 § 142 hyväksynyt Erottajan asemakaavan muutoksen (kaava N 41).

Asemakaavat tulevat tällä kuulutuksella voimaan.

Sipoossa 13.8.2015

Kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
12.08.2015