< Kuulutukset
27.08.2015

Ympäristölupahakemus pilaantumattoman maa-ainesjätteen hyödyntämiseksi

YIT Rakennus Oy (Panuntie 11, 00620 Helsinki) hakee ympäristönsuojelulain (527/2004) 27 §:n mukaista lupaa ylijäämämaan hyödyntämiselle ja aloittamislupaa mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta (YSL 199 §). Toiminta tapahtuu Sipoossa, Myyraksen kylässä kiinteistöllä 753-420-1-154, Lahdentie (tie 140) itäpuolella. Lupaa haetaan toistaiseksi.

Hankkeen tarkoituksena on parantaa peltoviljelyn kasvuolosuhteita nostamalla pellon pintaa 1-3 metriä 3 hehtaarin alueelta pilaantumattomilla maa-aineksilla. Täyttömassojen määrä on 49 999 tn. Alueelle vastaanotetaan pilaantumattomia savi-, siltti- ja kitkamaa-aineksia YIT-Rakennus Oy:n työmailta. Mahdollisia päästöjä ovat kuljetuksista ja läjityksestä aiheutuva melu ja pöly sekä mahdolliset valumat pellolta. Hakemuksen mukaan hankkeesta ei aiheudu päästöjä maaperään, pohjaveteen tai vesistöön, eikä hankkeen aikana synny jätteitä. Liikennehuippujen aikana (1-3 kertaa/viikko) alueelle liikennöi 27 raskasta ajoneuvoa. Maamassojen kuljetuksia on arkisin klo 7.30–17.00.

Niiden, joiden etua tai oikeutta asia koskee (asianosainen), on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus hakemuksen johdosta. Muutkin kuin edellä mainitut osapuolet voivat esittää mielipiteensä hakemuksen johdosta. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävinä Sipoon kunnan Infossa Kuntalassa 27.8.-28.9.2015 välisenä aikana. Kuntalan Info (Iso Kylätie 18, Nikkilä) on auki ma-ke klo 8.00–15.30, to klo 8.00–17.00 (arkipyhää edeltävä työpäivä klo 8-14) ja pe klo 8.00–14.00.

Kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa osoitteeseen Sipoon kunta, Rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 Sipoo, tai sähköpostilla ymparistonsuojelu@sipoo.fi viimeistään 28.9.2015.

Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto myös kiinteistön mahdollisille muille haltijoille.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Saija Ruponen p. (09) 2353 6852.

Sipoossa 27.8.2015

Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
24.08.2015