< Kuulutukset
03.09.2015

Asemakaavoja vireille

Boxin työpaikka-alue, Taasjärvi IV:n asemakaava ja Hiekkamäentien asemakaava ja asemakaavan muutos on nähtävillä 3.9.-5.10.2015

Boxin työpaikka-alue (kaava Box 2)
Noin 30 hehtaarin suuruinen suunnittelualue sijaitsee Boxin kylässä Sipoon ja Porvoon rajalla Söderkullan taajaman itäpuolella. Alue rajautuu valtatiehen 7, Uuteen Porvoontiehen sekä Kilpilahdentiehen. Alue on Sipoon kunnan omistuksessa. Lue lisää tästä

Taasjärvi IV:n asemakaava (kaava T 9)
Noin 23 hehtaarin suuruinen suunnittelualue rajautuu etelässä Grundträsketin järveen ja Taasjärvi II:n asemakaava-alueeseen. Alue on Sipoon kunnan omistuksessa. Lue lisää tästä.

Hiekkamäentien asemakaava ja asemakaavan muutos (kaava K 8B)
Vireillä olevan Hiekkamäentien asemakaavatyön suunnittelualuetta on laajennettu koilliseen. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville. Lue lisää tästä

Vuorovaikutusmenettelyä ja kaavojen lähtökohtia koskevat osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat nähtävillä 3.9.–5.10.2015 Kuntalan 1. kerroksen asiakaspalvelupisteessä (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) viraston aukioloaikana sekä Söderkullan kirjastossa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin voi tutustua myös www.sipoo.fi/asemakaavat

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmien sisällöstä tulee toimittaa kirjallisesti 5.10.2015 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, Kehitys- ja kaavoituskeskus, PL 7, 04131 SIPOO.

Lisätietoja antavat maankäyttöpäällikkö Matti Kanerva, puh. 09 2353 6720 ja kaavoitusarkkitehti Jarkko Lyytinen, puh. 09 2353 6724, sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@sipoo.fi sekä Boxin työpaikka-alueen asemakaavasta projektipäällikkö Hanna Aitoaho, etunimi.sukunimmi@ains.fi.

Sipoossa 3.9.2015

Kehitys- ja kaavoituskeskus


Viimeksi muokattu
03.09.2015