< Kuulutukset
10.09.2015

Hyväksyttyjä asemakaavoja

Sipoon valtuusto on päätöksillään 7.9.2015 § 55 ja § 56 hyväksynyt N 40 Jokilaakson asemakaavan ja asemakaavan muutoksen ja N 44 SR-Raudan korttelin asemakaavan muutoksen.

Asemakaavojen hyväksymispäätöksiä koskeva pöytäkirja, on nähtävänä 15.9.2015 alkaen Hallintopalvelut-yksikössä Kuntalassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä.

Kaavoihin voit tutustua:
Jokilaakso
SR-Rauta

Kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
09.09.2015