< Kuulutukset
03.12.2015

Voimaan tullut asemakaava

Kunnanhallitus on päätöksellään 22.9.2015 § 175 hyväksynyt Kartanonrinteen EN-tontin (kaava NG 10) asemakaavan muutoksen.

Asemakaava tulee tällä kuulutuksella voimaan.

Sipoossa 3.12.2015

Kunnanhallitus


Viimeksi muokattu
30.11.2015