< Kuulutukset
09.12.2015

Valtuuston kokous 14.12.2015

Sipoon valtuusto kokoontuu Wessmansalissa maanantaina 14. joulukuuta 2015 klo 17. Kokouksen pöytäkirja on nähtävänä Hallintopalvelut-yksikössä 22.joulukuuta 2015.

Valtuuston kokoukset videoidaan ja esitetään reaaliaikaisina internetissä. Tallenteita voi katsoa myös jälkikäteen.
Katso tästä.

Luettelo valtuuston 14.12.2015 kokouksessa käsiteltävistä asioista

1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
3 Esityslistan hyväksyminen
4 Vuoden 2016 talousarvio ja vuosien 2016 - 2018 taloussuunnitelma
5 Sipoon kunnan maapoliittinen ohjelma
6 Sipoon kunnan sote-kiinteistöjen yhtiöittäminen
7 Eteva kuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
8 Sopimuksen tarkistaminen pakolaisten kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä
9 Anomus luottamustehtävistä vapauttamiseksi/Anders Backström
10 Aloite Sipoon kunnan pöytäkirjojen sähköisen allekirjoituksen käyttöönottamisesta/Antti Skogster ym.
11 Kunnanjohtajan raportti
12 Mahdolliset muut asiat


Viimeksi muokattu
15.12.2015