< Kuulutukset
31.12.2015

Tiesuunnitelma nähtävillä

Tiesuunnitelma Maantien 1521 (Jokivarrentie) parantaminen rakentamalla kevyen liikenteen väylä välille Nikinmäki – Nikkilä, Sipoo, Vantaa, pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää 4.1.2016 – 3.2.2016 välisen ajan Sipoon kunnantalolla, Iso Kylätie 18, Nikkilä (maantielaki 27 §).

Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana yllämainitussa paikassa.

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta.

Muistutukset on toimitettava kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä (3.2.2016, maantielaki 27§) osoitteeseen: Sipoon kunta/Kirjaamo, PL 7, 04131 SIPOO.

Sipoon kunnanhallitus

Sipoossa 31.12.2015


Viimeksi muokattu
21.12.2015