< Kuulutukset
22.03.2018

Avustukset kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaan 2018

Hakuaika yhdistyksille, järjestöille ja ryhmille kulttuuri-, liikunta-, ja nuorisotoimintaan Timmi- ohjelmiston kautta 1.3.-29.3.2018.

TAITEILIJA-APURAHA

Yksittäiselle sipoolaiselle ammattitaiteilijalle. Haku Timmi-ohjelmiston kautta 1.3. - 29.3.2018.

KIINTEISTÖVEROAVUSTUS

Sipoossa rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset voivat hakea kiinteistöveroavustusta ylläpitämäänsä ja omistamaansa

kiinteistöön. Avustusta haetaan Timmi-ohjelmiston kautta 29.3.2018 mennessä.

Lisätietoja osoitteesta: www.sipoo.fi>Kulttuuri- ja vapaa-aika/Yhdistykset ja avustukset

 

Avustukset sosiaali- ja terveysalalla toimiville organisaatioille

Hakemuksesta on käytävä ilmi toiminnan laatu, kustannukset ja muut seikat, jotka voivat vaikuttaa avustuksen suuruuteen.

Mikäli toiminta käsittää myös muita paikkakuntia, on hakemuksesta erityisesti ilmettävä, missä määrin toiminta tapahtuu Sipoossa.

Vapaamuotoinen hakemus osoitetaan Sipoon kuntaan, Sosiaali- ja terveysosasto, PL 7, 04131 Sipoo.

Hakuaika sosiaali- ja terveystoimintaan 29.3 klo 14:00 asti.

Lisätietoja; Marina Forsström, puh. 050 360 3840

 

 

Vapaa-ajanjaosto

Sosiaali- ja terveysvaliokunta

Sipoossa 22.2.2018


Viimeksi muokattu
22.03.2018