< Kuulutukset
07.03.2018

Ympäristösuojelulain mukainen hakemus, Rudus Oy

Rudus Oy hakee Talman ottoalueen pohjoisen maavallien istutussuunnitelmalle hyväksyntää Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätöksen no 35/2010/2 lupamääräyksen 13 mukaisesti. Bastukärrin asemakaava-alueen pohjoisreunan maavalleille esitetty istutussuunnitelma sisältää lisäksi aikataulun lounaisen ja kaakkoisen vallien vastaavien istutussuunnitelmien esittämisestä.

Maavallien istutussuunnitelma on nähtävillä 7.3.-6.4.2018 välisenä aikana Kuntalan Infossa osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntala on auki ma-ti klo 8.00–17.00, ke-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.00.

Niillä, joiden etua tai oikeutta asia koskee, on mahdollisuus tehdä hakemuksen johdosta kirjallinen muistutus. Kirjalliset muistutukset tulee toimittaa sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@sipoo.fi tai paperilla joko tuotuna Kuntalan Infoon (Iso Kylätie 18) tai postitse:

Sipoon kunta, Ympäristönsuojelu PL 7, 04131 Sipoo, viimeistään 21.3.2018 klo 14.00. Nähtävillä oloaikaa on pidennetty 6.4.2018 klo 14.00 asti.

 

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sipoo.fi, puh. 050 548 7596.

Sipoossa 7.3.2018

Rakennus- ja ympäristövaliokunta


Viimeksi muokattu
20.03.2018