< Kuulutukset
12.03.2018

Ilmoitus melua aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, Söderkulla, Neiti Miilintie 6, Terrawise Oy

Seuraava ilmoitus on vireillä Sipoon kunnan ympäristönsuojeluyksikössä:

TerraWise Oy on tehnyt 2.3.2018 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen erityisen häiritsevää tilapäistä melua ja tärinää koskevan ilmoituksen louhinnasta Sipoon Söderkullan alueella kiinteistöllä Rno 1:45 osoitteessa Neiti Miilintie 6 01150 Söderkulla. Kyseessä on Sipoonlahden koulun laajennustyöhön ja Miilin päiväkodin uusien kulkuväylien rakentamiseen liittyvä louhintatyö. Työ on tarkoitus toteuttaa välillä 2.4.2018 – 31.10.2018. Toimenpiteeseen ei saa ryhtyä tai toimintaa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 30 vuorokautta tai kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä määrätty tätä lyhyempi aika. Ilmoituksen käsittelevä viranomainen voi kuitenkin ilmoituksen johdosta tehtävässä päätöksessä sallia toimenpiteeseen ryhtymisen tai toiminnan aloittamisen edellä mainittua ajankohtaa aikaisemmin. (Katso liitteenä oleva kartta).

Toiminnanharjoittaja on ilmoittanut, että toiminnasta aiheutuva maksimiäänitaso 10 metrin etäisyydellä on arviolta 100 dB (A). Melua seurataan aistinvaraisesti. Lähimmät melulle häiriintyvät kohteet ovat n. 30 metrin päässä sijaitseva Sipoonlahden koulu ja n. 20 metrin päässä sijaitseva ja Miilin päiväkoti.

Asianosaisille varataan mahdollisuus lausua kirjallinen mielipiteensä asiassa. Mielipide tulee toimittaa 26.3.2018 klo 14.00 mennessä sähköisesti osoitteeseen ymparistonsuojelu@sipoo.fi tai paperilla joko tuotuna Kuntalan Infoon (Iso Kylätie 18) tai postitse:

Sipoon kunta
Ympäristönsuojelu
PL 7
04131 Sipoo

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävillä 12.3. - 26.3.2018 välisenä aikana Kuntalan Infossa osoitteessa Iso Kylätie 18, Nikkilä. Kuntala on auki ma-ti klo 8.00–17.00, ke-to klo 8.00–15.30 ja pe klo 8.00–14.00.

Lisätietoja antaa vs. ympäristönsuojelutarkastaja Laura Kotilainen, laura.kotilainen@sipoo.fi, puh. 0505487596.


Viimeksi muokattu
16.03.2018