< Kuulutukset
29.03.2018

Katusuunnitelmaehdotus - Työpaikkakatu K8B, Söderkulla

Söderkullassa sijaitseva asemakaava-alueen K8B mukainen Työpaikkakadun katusuunnitelmaehdotus pidetään maankäyttö- ja rakennus-asetuksen 43 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä Sipoon kunnassa, Iso Kylätie 18, Nikkilä, 29.3. – 12.4.2018 välisenä aikana toimiston aukioloaikoina sekä kunnan kotisivuilla osoitteessa: https://www.sipoo.fi/fi/asuminen_ja_ymparisto/katu-_ja_viheralueet/katujen_rakentaminen/nahtavilla_olevat_katusuunnitelmat

Mahdolliset katusuunnitelmaa koskevat muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana Sipoon kunnan tekniselle valiokunnalle, PL 7, 04131 SIPOO tai kirjaamo@sipoo.fi

Tekniikka ja ympäristöosasto

Sipoo 29.3.2018


Viimeksi muokattu
04.04.2018