< Kuulutukset
25.04.2018

Hallintolain 62 §:n mukainen yleistiedoksianto vesi- ja viemärijohtojen sijoittamista koskevasta hakemuksesta

Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä on jättänyt Sipoon kunnan rakennusvalvontaan maankäyttö ja rakennuslain 161 §:n mukaisen hakemuksen saada sijoittaa vesi- ja viemärijohdot toisen omistamalle maalle ilman, että asiasta on maanomistajan kanssa sovittu. Hakemuksen mukainen linjausvaihtoehto sekä sen vaihtoehdot koskettavat yli kolmekymmentä kiinteistöä. Kiinteistöt sijaitsevat Nikkilässä Keravantien ja Martinkyläntien välisellä alueella, joka on Nikkiläntiestä noin 2 kilometriä länteen ja 1,3 kilometriä itään. Tämän lisäksi hakemus koskee etelämpänä sijaitsevia yhteisiä alueita RN:o 753-416-878-3, 753-427-878-3 ja 753-878-7-0 ja kiinteistöä RN:o 753-419-4-96 sekä osaa mainittujen kiinteistöjen rajanaapureista.

Maanomistajilla, joita hakemus koskee, yhteisten alueiden osakkailla sekä niillä joiden oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, on mahdollisuus lausua mielipiteensä asiasta. Hakemukseen liittyvät asiakirjat ovat nähtävillä Sipoon kunnan Infossa, Kuntalassa (käyntiosoite: Iso Kylätie 18, Nikkilä) sekä Sipoon kunnan verkkosivuilla (https://www.sipoo.fi/fi/kuulutukset).

Kirjalliset mielipiteet tulee toimittaa 18.5.2018 mennessä osoitteeseen Sipoon kunta, rakennus- ja ympäristövaliokunta, PL 7, 04131 SIPOO tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@sipoo.fi. Mielipiteestä tulee ilmetä tekijän yhteystiedot ja nimi.

Lisätietoja antaa lupavalmistelija Vesa Ruponen, vesa.ruponen@sipoo.fi, puh 040 1914 235

Tämä tiedoksianto on julkaistu Hallintolain 62 §:n mukaisena yleistiedoksiantona 25.4.2018 virallisessa lehdessä, Sipoon sanomissa, Östnylandissa, kunnan verkkosivuilla sekä ilmoitustaululla. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

Yleiskartta

Kustannusarvio

Vaihtoehtotarkasteluraportti

Kartta RN:o 753-416-878-3

Kartta RN:o 753-427-878-3

Kartta RN:o 753-878-7-0

Kartta RN:o 753-419-4-96

Sijoituslupahakemus


Viimeksi muokattu
19.04.2018